antalya oto cam

Sertifikalarımız

CCC

CCC İşareti hem ülke içinde üretilen; hem de Çin’e ithal edilen ürünler için zorunludur.
CCC İşareti gerektiren otomotiv ürünleri L, M ve N kategorilerinde olan tamamlanmış ve
tamamlanmamış araçların yanı sıra O kategorisinde olan motosikletleri de içerir.

DOT 739

USDOT numarası, şirketinize özgü bir tanımlayıcıdır. Şirketinizin güvenlik bilgilerine hızlı erişim sağlar.
Bu bilgi kaza incelemeleri, denetimler, denetimler ve uyum değerlendirmeleri sırasında toplanır.

IATF

IATF 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi
IATF 16949:2016 Otomotiv Yönetim Sistemi, otomotiv endüstrisine yönelik uluslararası alanda teknik
gereklilikleri kapsayan bir kalite yönetim standardıdır. Bu kalite sistemi, otomotiv ürünlerinin tasarımdan
bakıma olan tüm evrelerde en yüksek kalitede sahip olmasını sağlar.

ISO 14001

ISO 14001:2015 nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından
tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin
gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.ISO 14001, bir şirketin çevresel
performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan
uluslararası bir standarttır.

Tüm dünyada en çok uygulanan standartlardan biri olan ISO 14001 standardı 2015 yılında
revize edilmiştir.2015 versiyonuna geçiş için son tarih Eylül 2018 dir.

ISO 9001


ISO 9001:2015

ISO'nun tanımı : ISO 'International Organization for Standardization' un kısa yazılışıdır,
yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim sistemi standardıdır.
ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine
uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet
kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001: Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını
sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir
standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan
fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization–IOS)
tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına
verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.

Tüm dünyada en çok uygulanan ISO 9001 standardı 2015 yılında revize edilmiştir

TİP ONAY E37

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan tekerlekli araçlar ile bu araçlarda
kullanılan bazı Aksamların, Yönetmelikler (Direktifler) ve Teknik Düzenlemelere (Regülasyonlar)
göre uygunluğunun onaylanmasına denir.

Sertifikanın verildiği ülkeye göre Camınızın lisans alıp test edildiği Ülke
E1 Almanya E2 Fransa E3 İtalya E4 Hollanda E5 İsveç E6 Belçika E7 Macaristan E8 Çek Cumhuriyeti E9 İspanya E10 Sırbistan [Karadağ] E11 Birleşik Krallık
E12 Avusturya E13 Lüksemburg E14 İsviçre E16 Norveç E17 Finlandiya E18 Danimarka E19 Romanya E20 Polonya E21 Portekiz E22 Rusya E23 Yunanistan E24 İrlanda
E25 Hırvatistan E26 Slovenya E27 Slovakya E28 Belarus E29 Estonya E31 Bosna Hersek E32 Letonya E34 Bulgaristan E36 Litvanya E37 Türkiye E39 Azerbaycan E42
Avrupa Topluluğu E40 Eski Yugoslav Cumhuriyeti E43 Japonya E45 Avustralya E46 Ukrayna E47 Güney Afrika E48 Yeni Zelanda E49 Kıbrıs Kore E50 Malta E51 Cumhuriyeti
E52 Malezya E53 Tayland

ECE R43

R-43 Motorlu Taşıtların Güvenlik Camı Onayı

ECE 43 mevzatı ve RDW otomotiv camı testi, R43 standartları; güvenlik elemanları ve taşıtların önemli bir
unsuru olan camın dayanıklılığı üzerine yoğunluk göstermektedir. Dikkate alınması gereken etmenler:

» Taş darbesi
» Işık geçirimi
» Optik distorsiyon
» Baş kalıbı darbesi
Otomotiv sanayisi için imal edilen camların tabi olduğu mevzuatlar ve direktifler:

» 2009/144 sayılı Avrupa AT direktifi, öncam ve orman ve tarım traktörlerinde kullanılanlar gibi diğer cam parçalar
» 2001/92/AT sayılı direktifin uyarladığı 92/22 sayılı Avrupa AT direktifi, motorlu vasıtalar ve römorklar üzerine güvenlik camları ve cam malzemeler
» Birleşmiş milletler ECE 43 mevzuatı, güç kaynağıyla çalışan vasıtalar ve römorklar üzerine öncamlar veya diğer cam levhalar şeklinde dizayn edilen emniyet camları malzemeleri

OHSAS

OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır.

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır.
OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak
amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik
standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

İlk defa 1999’da yayımlanmış olan OHSAS 18001, 2007 yılında yeni sürüme kavuşmuş olup halen aynı OHSAS 18001 belgesi sürümü devam etmektedir.